Sammen for fred

FNforbundet inviterer
i samarbejde med “Flygtninge i fare” (NGO)

Om os

Initiativtagere til “Spil musik for verdensfreden” er FN-forbundet, foreningen: Flygtninge i Fare.

Om FNforbundet i Danmark

FN-forbundet i Danmark er en selvstændig organisation og en del af den store familie af FN-forbund i hele verden, der  alle arbejder for fremme af fred, fremme af menneskerettigheder og et mere effektivt FN. 

Man kan lidt forenklet sige: FN-forbundene er civilbefolkningernes afdeling i FN, hvor menigmand og interesseorganisationer kan melde sig ind og gøre sig gældende og deltage i arbejdet for at fremme FNs mål og ad den vej influere på det store mellemstatslige organ: FN: De forenede nationer.

FN-forbundets hjemmeside – klik her

Om Flygtninge i fare

Flygtninge i fare er en lille græsrodsforening, der arbejder  for at fremme basale rettigheder for mennesker drevet på flugt og for fremme af fred. 

Ingen mennesker har bestemt hvor, de blev født og af hvem.

Det er almindelige mennesker , der betaler med liv og helbred og tab af kære for krig

Flygtninge i Fares hjemmeside – klik her. 

Kontakt@spilmusikforverdensfreden.com
info@soundofpeace.dk
Telefon: 9385 6362

©Copyrigth
Alle rettigheder forbeholdes